Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Skype Vimeo RSS

Pelet

salon

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta ( drveni pelet ).

Proizvodnja je opremljena najmodernijom tehnologijom za proizvodnju peleta, a u proizvodnji se koristi isključivo domaća sirovina. DND peleti se dobijaju iz mešavine piljevine od oko 80% bukve i oko 20% četinara. Već prethodno pripremljena piljevina se suši na određenu vlažnost u sušari nakon čega ulazi u presu za pelete u kojoj se kroz matricu s velikim pritiskom presuju peleti.

Vruća piljevina se veže prirodnim drvnim sastojkom ligninom, bez ikakvih dodataka ili lepkova. Matrica je deo prese koja je sastavljena od kanala u kojoj se nabija piljevina i samom debljinom kanala se dobija željeni promer peleta, koji dalje takodje diktira kvalitet peleta.

Pri izlasku peleta iz matrice, pelet se reže sa noževima na željenu dužinu, čime je spreman za pakovanje.

Opširnije o peletu i njegovoj proizvodnji pogledajte na našoj stranici   www.pelletdnd.com

Pelet

Proizvodnja peleta opremljena je najmodernijom tehnologijom, a u proizvodnji se koristi isključivo domaća sirovina. DND peleti se dobijaju iz mešavine piljevine od oko 80% bukve i oko 20% četinara.

Posetite:
www.pelletdnd.com

Osnovni Podaci

PIB: 101143411
MB: 51324188
PDV broj: 113095415
T.R. 355-1075293-81 Vojvođanska Banka
T.R. 325-9500700001350-25 OTP Banka
T.R. 160-108684-41 Banka Intesa

Kontakt

email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa:
Save Kovačevića 11-13, 37266 Obrež
Telefon:
037/811 222; 811 000; 811 120
Fax:
037/791 347